Home Prezentare Buget Echipa de Cercetare Rezultate Preconizate Rezultate Obtinute Diseminare Evenimente Contact

    

 

 

 

 

 

Prezentarea proiectului

          Proiectul PN-II-ID-PCCE-2011-2-0028 vizează proiectarea, realizarea şi evaluarea unor nano-entităţi structurale şi funcţionale, active ca transportori de informaţie genetic utilă, capabile să vehiculeze segmente de acizi nucleici cu lungimi suficiente încât să devină utile drept „unelte” în studiile de transfecţie. Principala provocare pe care proiectul şi-o asumă este obţinerea de transportori cu caracteristici reproductibile şi cu capacităţi de transport calibrate. În acest sens, ideea centrală a proiectului este de a mima sistemele de împachetare şi mecanismele de transport prin care acizii nuceici sunt traficaţi intracelular.
          Obiectivul pragmatic al proiectului este acela de a conferi nano-entităţilor cel puţin următorii parametrii: (i) structura generală a unui poliplex cu compoziţie stabilă ori dinamic modulabilă prin asamblare supramoleculară, (ii) funcţionalitatea unui cargo-complex care să chemo-mimeze histonele, să morfo-mimeze nucleozomul şi să biomimeze vectorii genetici virali, (iii) abilitatea de a include sau lega reversibil şi de a transporta speciile (bio)chimice necesare pentru a asista acizii nucleici pe durata transportului lor extracelular şi a traficării lor intracelulare, (iv) abilitatea de a se asocia fizico-chimic matricelor extracelulare, pentru a genera sisteme cu abilităţi de transfecţie, destinate aplicaţiilor ex vivo.
          Din punct de vedere al structurii sale, proiectul se circumscrie în trei dintre cele mai dinamice domenii ale cercetarii ştiinţifice actuale: (i) biomimetica, (ii) nanochimia şi (iii) reprogramarea genetică. El intenţionează să aducă o serie de contribuţii în aceste domenii introducând un concept ingineresc în realizarea de „unelte” ştiinţifice la nanoscară: funcţionalitatea calibrată a abilităţilor specifice ale respectivelor „unelte”. O astfel de perspectivă crează certe şanse pentru aducerea în realul aplicativ a nano-entităţilor dezvoltate, în cadrul paradimâgmei cercetarii translaţionale. 

 

 

     
Designed & Maintained by Click NET SOLUTIONS