Home Prezentare Buget Echipa de Cercetare Rezultate Preconizate Rezultate Obtinute Diseminare Evenimente Contact

    

 

 

 

 


 

Sursa de finantare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii


Sisteme de Inspiraţie Biologică pentru Entităţi Proiectate Structural si Funcţional

 

Cod: PN-II-ID-PCCE-2011-2-0028 / Contract nr. 4/2012

Domeniul ştiinţific: LS9: Ştiinţele aplicate ale vieţii şi biotehnologii

LS9_10: Biomimetică

Rezumat:

Proiectul îşi propune conceperea chemo-structurală, realizarea, calibrarea şi testarea preliminară a unui cargo-complex capabil să vehiculeze şi să transfere acizi nucleici, destinat aplicaţiilor ex-vivo din clasa terapiei genice. Studiile vizate se încadrează în sfera biomimeticii, prin aceea că structura proiectată a cargo-complexului urmăreşte să chemo-mimeze agregatele histonice, să morfo-mimeze nucleozomul şi să bio-mimeze mecanismele transfecţiei virale, recurgând la vectori genetici non-virali. Prin funcţionalitatea sa, cargo-complexul va deveni o „unealtă” performantă pentru studiile de biologie moleculară şi de control al eredităţii. Între aplicaţiile ce se întrevăd se încadrează medicina personalizată, profilaxia şi terapia afecţiunilor moştenite genetic, precum şi reprogramarea genetică, toate cu reverberaţie în corectarea deficienţelor maladive. Pe această cale, calitatea vieţii şi performanţele individuale pot beneficia de studiile de biomimetică, aflate azi în avangarda ştiinţei. Proiectul va contribui la afirmarea cercetarii româneşti în sfera proiectării moleculare, a controlului şi terapiei genice, formând echipe interdisciplinare performante, relevante la nivel european.

 

     
Designed & Maintained by Click NET SOLUTIONS