PN-III-P3-3.6-H2020-2016-0011
Proiect nr. 5/2016
Premierea participarii la Orizont 2020

Actiune suport de premiere a proiectului Orizont 2020 WIDESPREAD 2-2014
ERA CHAIR GA nr. 667387

SupraChem Lab - Laboratory of Supramolecular Chemistry for Adaptive Delivery
Systems ERA Chair initiative

Proiectul SupraChem Lab - Suport de premiere al participarii in Programul Orizont 2020 vine in completarea finantarii Europene pentru proiectul WIDESPREAD 2-2014: ERA CHAIR, nr. 667387: SupraChem Lab - Laboratory of Supramolecular Chemistry for Adaptive Delivery Systems ERA Chair initiative
Proiectul Orizont 2020 a inceput in iulie 2015 si are ca scop principal crearea unui colectiv care sa realizeze cercetare avansata in domeniul chimiei supramoleculare.

Proiectul Orizont 2020, Suprachem Lab, a avut ca prim obiectiv angajarea unei personalitati marcante din domeniul chimiei supramoleculare care sa puna la punct strategia stiintifica si manageriala a noului grup si care sa coordoneze activitatea noului grup. Cu aceasta ocazie Dr. Mihail Barboiu de la Institutul European de Membrane din Montpellier, Franta a fost recrutat pe poztia de Era CHAIR. Finantarea Europeana este directionata in principal catre cheltuieli de personal si cheltuieli pentru actiuni suport (training, diseminare, coordonare): costuri de personal 56 %, deplasari 8 %, echipamente 11 % (din care 6% cofinantare din partea ICMPP), materiale 6 % (din care 4% cofinantare din partea ICMPP), regie 25%.

Proiectul Orizont 2020 SupraChem Lab nu permite finantarea activitatilor de cercetare si in acest context proiectul SupraChem Lab - Suport va fi directionat pentru finantarea prioritara a activitatilor de cercetare precum si activitatilor de diseminare a rezultatelor proiectului European.

SupraChem Lab - PN-III-P3-3.6-H2020-2016-0011 organizare stiintifica

Activitatile de cercetare care vor fi finantate in cadrul proiectului SupraChem Lab - Suport sunt organizate conform planului stiintific stabilit in cadrul proiectului SupraChem Lab. Astfel activitatile de cercetare sunt organizate in cadrul a patru subteme stiintifice :

Subtema1: Sisteme dinamice interactive cu canale ionice specifice transportului apei sau a ionilor metalici.
Subtema2: Sisteme complexe pentru transportul si livrarea controlata a AND-ului sau a medicamentelor.
Subtema3: Retele si geluri polimerice obtinute prin chimie dinamica constitutionala livrare de medicamente, recunoastere sau crestere celulara.
Subtema4: Chimie computationala - modelare moleculara si design structural.
Dr Teodora Rusu coordonatorul proiectului SupraChem Lab - Suport (si managerul proiectului SupraChem Lab) impreuna cu Dr. Pinteala Mariana, responsabilul stiintific al prezentului proiect (si coordonatorul proiectului SupraChem Lab) vor monitoriza permanent corespondenta stiintifica si manageriala intre cele doua proiecte.

SupraChem Lab PN-III-P3-3.6-H2020-2016-0011 - Suport: organizare financiara

Proiectul SupraChem Lab - Suport va directiona majoritatea cheltuielilor catre Cheltuieli privind stocurile care includ principalele cheltuieli materiale necesare activitatilor de cercetare: chimicale, reactivi specifici, kituri biologice, sticlarie, consumabile, etc.

Proiectul include cheltuieli de deplasare care vor fi directionate in principal activitatilor de diseminare a rezultatelor proiectilului precum si participarii la diverse reuniuni de networking cu potentiali colaboratori.

La capitolul cheltuieli de personal sunt incluse numai salariile echipei de management a prezentului proiect (Responsabil proiect Dr. Teodora Rusu, Responsabil stiintific Dr. Mariana Pinteala, si Responsabil achizitii). Proiectul prevede deasemenea si cheltuieli de personal pentru catorva persoane din ICMPP care sa lucreaza pe anumite echipamente de caracterizare avansata necesare in implementarea activitatilor de cercetare din cadrul proiectului SupraChem Lab. Toate cheltuielile de personal vor fi in regim part time functie de implicarea fiecaruia in proiect si pe perioade specifice de timp functie de natura atributiilor fiecaruia.

Proiectul NU include cheltuieli de capital deoarece in prezenta etapa de implementare a proiectului Centru de cercetari avansate pentru bionanoconjugate si biopolimeri - IntelCentru pune la dispozitia toata aparatura necesara activitatii initiale a noului grup. Ulterior grupul va beneficia si de o linie de finantare separata prin Fonduri Structurale (Programul Operational Competitivitate 2014-2020 Actiunea 1.1.3: Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al UE si alte programe CDI internationale) care vor permite crearea unei infrastructuri dedicate acestui grup de cercetare. In acest context si pentru a evita suprapunerea de linii de finantare, in prezentul proiect NU se solicita cheltuieli de capital

SupraChem Lab PN-III-P3-3.6-H2020-2016-0011 - Suport: perioada de derulare si impactul cuantificabil preconizat
Proiectul se va desfasura pe perioada a patru ani 2016 -2020 pentru a se suprapune peste durata de implementare a proiectului Orizont 2020.
Implementarea proiectului SupraChem Lab - Suport are menirea sa complementeze finantarea Europeana a proiectului Orizont 2020, cea ce va permite implementarea cu succes a celor patru subteme stiintifice propuse.