PN-III-P3-3.6-H2020-2016-0011
Proiect nr. 5/2016
Premierea participarii la Orizont 2020

Actiune suport de premiere a proiectului Orizont 2020 WIDESPREAD 2-2014
ERA CHAIR GA nr. 667387

SupraChem Lab - Laboratory of Supramolecular Chemistry for Adaptive Delivery
Systems ERA Chair initiative

Proiectul SupraChem Lab – Suport de premiere al participării in Programul Orizont 2020 vine in completarea finanțării Europene pentru proiectul WIDESPREAD 2-2014: ERA CHAIR, nr. 667387: SupraChem Lab - Laboratory of Supramolecular Chemistry for Adaptive Delivery Systems ERA Chair initiative
Proiectul Orizont 2020 a început in iulie 2015 si are ca scop principal crearea unui colectiv care sa realizeze cercetare avansata in domeniul chimiei supramoleculare.

Proiectul Orizont 2020, Suprachem Lab, a avut ca prim obiectiv angajarea unei personalități marcante din domeniul chimiei supramoleculare care sa pună la punct strategia științifica si manageriala a noului grup si care sa coordoneze activitatea noului grup. Cu aceasta ocazie Dr. Mihail Barboiu de la Institutul European de Membrane din Montpellier, Franta a fost recrutat pe poztia de Era CHAIR. Finanțarea Europeana este direcționata in principal către cheltuieli de personal si cheltuieli pentru acțiuni suport (training, diseminare, coordonare): costuri de personal 56 %, deplasări 8 %, echipamente 11 % (din care 6% cofinanțare din partea ICMPP), materiale 6 % (din care 4% cofinanțare din partea ICMPP), regie  25%.

Proiectul Orizont 2020 SupraChem Lab nu permite finanțarea activităților de cercetare si in acest context proiectul SupraChem Lab – Suport va fi direcționat pentru finanțarea prioritara a activităților de cercetare precum si activităților de diseminare a rezultatelor proiectului European.

SupraChem Lab – PN-III-P3-3.6-H2020-2016-0011 organizare stiintifica

Activitățile de cercetare care vor fi finanțate in cadrul proiectului SupraChem Lab – Suport sunt organizate conform planului științific stabilit in cadrul proiectului SupraChem Lab. Astfel activitățile de cercetare sunt organizate in cadrul a patru subteme științifice :

Subtema 1:Sisteme dinamice interactive cu canale ionice specifice transportului apei sau a ionilor metalici.  
Subtema 2:Sisteme complexe pentru transportul si livrarea controlata a AND-ului sau a medicamentelor.
Subtema 3:Retele si geluri polimerice obtinute prin chimie dinamica constitutionala livrare de medicamente, recunoastere sau crestere celulara.
Subtema 4:Chimie computationala – modelare moleculara si design structural.
Dr Teodora Rusu coordonatorul proiectului SupraChem Lab – Suport (si managerul proiectului SupraChem Lab) împreuna cu Dr. Pinteala Mariana, responsabilul științific al prezentului proiect (si coordonatorul proiectului SupraChem Lab) vor monitoriza permanent corespondenta științifica si manageriala intre cele doua proiecte.

SupraChem Lab PN-III-P3-3.6-H2020-2016-0011 – Suport: organizare financiara

Proiectul SupraChem Lab – Suport va direcționa majoritatea cheltuielilor către Cheltuieli privind stocurile care includ principalele cheltuieli materiale necesare activităților de cercetare: chimicale, reactivi specifici, kituri biologice, sticlărie, consumabile, etc.

Proiectul include cheltuieli de deplasare care vor fi direcționate in principal activităților de diseminare a rezultatelor proiectilului precum si participării la diverse reuniuni de networking cu potentiali colaboratori.

La capitolul cheltuieli de personal sunt incluse numai salariile echipei de management a prezentului proiect (Responsabil proiect Dr. Teodora Rusu, Responsabil științific Dr. Mariana Pinteala, si Responsabil achizitii). Proiectul prevede deasemenea si cheltuieli de personal pentru câtorva persoane din ICMPP care sa lucreaza pe anumite echipamente de caracterizare avansata necesare in implementarea activităților de cercetare din cadrul proiectului SupraChem Lab. Toate cheltuielile de personal vor fi in regim part time funcție de implicarea fiecaruia in proiect si pe perioade specifice de timp functie de natura atributiilor fiecaruia.

Proiectul NU include cheltuieli de capital deoarece in prezenta etapa de implementare a proiectului Centru de cercetări avansate pentru  bionanoconjugate si biopolimeri – IntelCentru pune la dispozitia toata aparatura necesara activitatii inițiale a noului grup.  Ulterior grupul va beneficia si de o linie de finanțare separata prin Fonduri Structurale (Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 Acţiunea 1.1.3:  Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al UE şi alte programe CDI internaţionale) care vor permite crearea unei infrastructuri dedicate acestui grup de cercetare. In acest context si pentru a evita suprapunerea de linii de finanțare, in prezentul proiect NU se solicita cheltuieli de capital

SupraChem Lab PN-III-P3-3.6-H2020-2016-0011 – Suport: perioada de derulare si impactul cuantificabil preconizat
Proiectul se va desfasura pe perioada a patru ani 2016 -2020 pentru a se suprapune peste durata de implementare a proiectului Orizont 2020.
Implementarea proiectului SupraChem Lab – Suport are menirea sa complementeze finantarea Europeana a proiectului Orizont 2020, cea ce va permite implementarea cu succes a celor patru subteme stiintifice propuse.